ne_deva

no subject 10.07.2009
Помогите, пжл 03.04.2010